آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 67
شناسه ملک :2870
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :165 متری
تعداد اتاق :3 خوابه
قیمت :800 میلیون تومان
 

آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 66
شناسه ملک :2869
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :83 متری
تعداد اتاق :2 خوابه
قیمت :76 میلیون تومان
 

آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 65
شناسه ملک :2859
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :93 متری
تعداد اتاق :2 خوابه
قیمت :100 میلیون تومان