عنوان پروژه : هتل و مجتمع گردشگری

تاریخ اتمام پروژه : 1398/02/01  

احداث هتل و مجتمع گردشگری زیباکنا‎ر

مجتمع گردشگری.jpg
هتل و مجتمع گردشگری زیباکنار.jpg
هتل.jpg

عنوان پروژه : محوطه سازی

تاریخ اتمام پروژه : 1395/05/26  

محوطه سازی بازارچه میوه‎ رشت

۲۰۱۶۰۳۱۵_۱۰۲۵۰۱.jpg
۲۰۱۶۰۱۱۴_۱۲۵۶۰۰.jpg
۲۰۱۵۱۲۲۷_۱۴۱۲۳۳.jpg

عنوان پروژه : رستوران

تاریخ اتمام پروژه : 1394/08/01  

احداث رستوران

احداث رستوران.jpg
بازسازی.jpg
رستوران.jpg